miércoles, 23 de febrero de 2011

els diferents tipus de monestirs de l'edat mitjana

ž Cister: La Regla de Sant Benet prescriu un tipus de vida monàstica marcat per la celebració de l'ofici diví i el treball i l'estudi, i que era imprudent deixar gaire moments lliures. La congregació de Cluny, l'any 919 o 920, molt rigorosa al començament, havia degenerat amb el temps i l'aplicació de la regla s'havia relaxat a la majoria de monestirs, que gaudien de massa riquesa.

žCluny: es diferenciava en tres aspectes: en la seva estructura organitzativa, en la prohibició de posar en lloguer terres per al seu ús en el sistema feudal, i en la seva execució de la litúrgia com a principal forma de treball.Els priors es reunien en Cluny un cop l'any per tractar dels temes administratius i exposar els seus informes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario