viernes, 25 de febrero de 2011

Materials amb els que es construïen els monuments romànics

lPedra de cadirat o carreu :
Bloc de pedra llaurat com un paral·lelepípede). Freqüentment aquests carreus eren marcats pels picapedrers amb marques per al seu posterior cobrament.
l“Sillarejo
Pedra més petita, de pitjor llaurat i ajustament, realitzada amb martell devastant directament la pedra bruta, però sense polir les cares.
lMampuesto”:
Pedra no llaurada o de llaurat tosc. freqüentment s’usava el "calicanto" a força de maçoneria aglutinada amb argamassa (morter de calç, sorra i aigua).                                            
lAltres materials
 Altres materials usats van ser el maó (sobretot a Espanya), la fusta (per a cobertes de temples no voltats), la pissarra i el fang cuit (teules de teulades).

No hay comentarios:

Publicar un comentario