miércoles, 23 de febrero de 2011

Música


Música:
  • Comença amb la caiguda de l’Imperi Romà, i acaba més o menys a mitjans del segle XV. Dura gairebé 900 anys de la història.
  • És un dels termes més interessants de la cultura de l’edat mitjana.
  • La música de l’edat mitjana té 2 grans influències:
    • Influència grecoromana
    • Influència hebrea


No hay comentarios:

Publicar un comentario