miércoles, 23 de febrero de 2011


Parts d'un monestir:

-Església: És l'edifici principal. L’absis, era la primera part que es construïa, i tenia una fàcil comunicació amb les cel·les dels monjos a través del claustre.

-Claustre: Estava construït generalment al costat de la nau sud de l'església, però hi ha claustres que estan al costat de la nau nord. L'església tenia una porta d'accés al claustre. Aquí era on els monjos hi tenien habitacions per viure.

-Bòvedes, cobertes, arcs i columnes:L’ideal dels constructors era envoltar tots els espais amb volta pètria de canó, encara que no sempre era possible molts pocs monuments van aconseguir cobrir totes les seves zones amb bòvedes, cobrien l’absis amb bòvedes, i els altres llocs amb fusta. Els arcs més utilitzats, eren els de ferradura, o de mig punt.Les columnes generalment eren romanes; normalment reutilitzades d’altres edificis.

-Biblioteca: Era on els monjos copiaven manuscrits i llibres antics.

-Sala Capitular:Era el lloc de reunió de la comunitat, on se llegien els capítols de la regla de l’ordre i on l’abat organitzava las diferents feines.